Uw Gezondheid

Jaarlijks wordt één gezin op drie geconfronteerd met een hospitalisatie! Dit kan u echter al snel een zware financiële kater bezorgen. 
Deze financiële onzekerheid kunt u opvangen… De hospitalisatieverzekering is een perfecte aanvulling op uw wettelijke ziekteverzekering en is al lang geen luxe meer. 

Uw voordelen:

  • 100 % terugbetaling (onmiddellijk dankzij een gepersonaliseerde medische kaart)
  • vrije keuze van ziekenhuis, arts en kamer
  • heel wat alternatieve geneeskunde komt in aanmerking
  • geen wachttijd voor ziekte en ongeval
  • pre en post na hospitalisatie
  • Geen vrijstelling