Uw Rechten

Als verzekeringsmakelaar bieden wij u polissen in alle rechtsdomeinen die op de markt aanwezig zijn: rechtsbijstand voor voertuigen, het privéleven en de beroepsactiviteiten, maar ook allriskpolissen, standaardpolissen en maatwerk. 

Uw voordeel:

  • zeer ruime waarborgen
  • vrije keuze van advocaat
  • geen belangenvermenging