Uw Woning

Uw Woning

De woningverzekering dekt uw patrimonium tegen allerlei risico’s. Er bestaan heel wat formules en tal van optiewaarborgen. 

Uw voordelen:

 • bespaart tot 20 %;
 • GEEN VRIJSTELLING
 • Interessante optiewaarborgen
 • Geen onderverzekering indien wij uw huis komen schatten
 • De meeste complete becherming
 • Ook het kot van uw kinderen is meeverzekerd

Extra voordelig in combinatie met de waarborg diefstal.Diefstalverzekering

Met deze optie verzekert u uw inboedel tegen verlies of schade door diefstal (of poging tot) én daden van vandalisme.

 

Tuinverzekering

Wij bieden u de mogelijkheid tot het verzekeren van uw tuin tegen allerlei vervelende risico’s. De aanleg van uw tuin kost immers een fortuin. Geef hem dezelfde bescherming als uw woning.

Uw voordelen:

 • Herstel van de tuin na beschadiging door bliksem, hagel, wild, … 
 • Bescherming van tuinmeubelen, tuingereedschap, … in open lucht.
 • Sanering van een door stookolie vervuilde bodem.
 • Bescherming van hydraulische installaties van het gebouw.

 

Zwembadverzekering

Het verzekeren van uw zwembad is een uniek en nieuw concept op de verzekeringsmarkt.

Uw voordelen:

 • Vergoeding van alle materiële schade aan de luiken en hun mechanisme, aan de liner en aan de zonnecollectoren.
 • Terugbetaling van schade door natuurrampen en door wild, vee of paarden.
 • Dekking voor de vervuiling en het verlies van het zwembadwater.
 • Bescherming na storm of diefstal van zwembadmeubilair en schoonmaak-apparaten, zelfs als deze voorwerpen zich in openlucht bevinden.
 • Dekking van schade aan de technische uitrusting van het zwembad: filterinstallaties, pompen,…