Life Benefits

De bedrijfsleidersverzekering

De bedrijfsleidersverzekering is een vaak voorkomende verzekering ter bescherming van het bedrijf en de bedrijfsleider. 

Het is zeker de moeite waard om na te denken over de vraag wat de financiële weerslag zou zijn voor het bedrijf en de nakomelingen of de partner van de bedrijfsleider bij overlijden. 

Het bedrijf kan zich dus indekken tegen het financieel verlies bij het verdwijnen van de bedrijfsleider. Dit kan gecombineerd worden met de aanleg van een pensioenreserve en er kunnen ook waarborgen voorzien worden bij werkonbekwaamheid.

De vergoedingen komen het bedrijf toe tenzij er een aanvullende overeenkomst opgesteld wordt waarbij bepaalde sommen doorgestort worden aan andere personen zoals de bedrijfsleider en/of zijn partner en/of afstammelingen en zo meer.

 

De groepsverzekerling

De groepsverzekering is een financieel instrument die voor alle partijen prachtige mogelijkheden biedt. 

Inderdaad, een bedrijfsleidersverzekering is eigendom van het bedrijf; dit kan nadelig zijn bij overname, fusie of faillissement. Dit nadeel is er niet in de groepsverzekering daar de begunstigde niet het bedrijf is maar wel de bedrijfsleider. Deze vorm is dus te verkiezen voor de bedrijfsleider. Een nadeel dan weer hier is dat een bepaalde groep van personen dient omschreven te worden waardoor allen die tot deze groep behoren dezelfde verzekering dienen te nemen. Dit is dan weer niet vereist in de bedrijfsleidersverzekering.

De groepsverzekering dient even goed om uw personeel of een deel ervan extra-legale voordelen te geven die interessant zijn voor beide partijen. Dus ook voor de werkgever gezien dit veel goedkoper is dan een loonsverhoging en een beter rendement geeft aan de werknemer.

Het is best elk geval afzonderlijk te bekijken om u het beste te kunnen adviseren. 


VAPZ of vrij aanvullend pensioen voor de zelfstandigeZo goed dat wij durven stellen: een MUST voor iedere zelfstandige.

De naam van dit product zegt eigenlijk al heel veel:

  • Vrij U bent volledig vrij dit wel of niet te nemen.
    - U bepaalt vrij hoeveel u wenst te betalen.
    - U bepaalt vrij wanneer u de betalingen wenst te stoppen, te verhogen of te verlagen.

  • Aanvullend Het betreft dus vrij sparen om later een hoger pensioen te genieten wat voor elke zelfstandige een noodzaak is.

  • Pensioen Wel degelijk sparen voor later dus een appeltje voor de dorst.

  • Zelfstandige Voorbehouden voor deze categorie; iemand anders kan dit dus niet onderschrijven.

VAPZ heeft veel weg van het gewone pensioensparen maar in VAPZ is de fiscaliteit helemaal anders en stukken beter. Daarom is dit product zonder enige twijfel een van de beste spaarvormen. Het is waarlijk op het lijf van de zelfstandige geschreven.


IPT (individuele pensioen toezegging) 


De IPT is een moderne nieuwe variant of aanvulling op de groepsverzekering 

De IPT heeft namelijk de vorige nadelen niet meer. Het voordeel zit hem in de naam IPT. Hier werken wij dus individueel -dus persoon per persoon- waardoor er geen groep van verzekerde personen meer dient bepaald te worden. Een IPT kan dus verschillende bedrijfsleiders verschillende voordelen bezorgen.

Dit kan bijvoorbeeld heel interessant zijn als een vader later zijn zaak aan zijn zoon wenst over te dragen. Met de opbrengst van de IPT kan vader hetzij zoonlief een lagere prijs laten betalen voor de overname, of andere kinderen betalen die niet in de zaak zitten en die anders door de overnemende zoon moeten uitbetaald worden.

Dit is maar een voorbeeld van de eindeloze waaier van mogelijkheden.